Welcome.

This site is intended as a temporary business card. My work includes graphical jobs for print as well as for online, also CMS-based. More visuals will be uploaded later.

Deze website is bedoeld als tijdelijk visite-kaartje. Mijn werk omvat grafisch werk voor print zowel als voor online, eveneens CMS-based. Meer beeldmateriaal wordt later geüpload.

 

Tom